Vigtigt at vide, når du vil købe en byggegrund i Horsens

Byggegrund Horsens
Please follow and like us:

Der er en del love og regler, du skal holde øje med. Disse love regulerer ikke selve købet, men det du kan bruge grunden til. Disse love og regler er:

  • Lokalplanen som bestemmes af kommunen. Den skal altid overholdes, men du kan søge om dispensation. Lokalplanen bestemmer, hvad et bestemt område og bygninger må bruges til. Den regulerer også bebyggelsens dimensioner, afstand til skel og vej, og hvad der skal fredes. Bebyggelsesprocenten, evt. materialevalg, hvor og hvordan der må bygges, styres også af lokalplanen.
  • Naturbeskyttelse kan være relevant når din Byggegrund Horsens er i nærheden af skov, eng, strand, men også fortidsminder.
  • Fredningsloven værner om vores fælles kulturarv. Hvis der er en fredet bygning på din grund, er du forpligtet til at lade den stå. Ikke nok med det, du er også forpligtet til at vedligeholde den efter nøje regler.
  • Servitutter, som også kaldes for deklarationer. De bestemmer ofte de samme ting som lokalplanen, hvad du må stille op med din grund og hvad ikke. De kan også bestemme, hvem der har ret til at bestemmelserne bliver overholdt. Det er hvad der adskiller dem fra lokalplanen.

Naturbeskyttelse og fredningslov er i princip de samme over hele landet. Fx afstand til vandlinje ved strandgrunde. Men der kan godt være lokale forskelle.

2 forskellige slags byggegrunde i Horsens

Byggegrunde deles i to forskellige slags: Byggemodne og ikke byggemodne. Inden du køber en grund, som ikke er byggemoden, skal du undersøge muligheden for byggemodning. Ellers risikerer du, at du har købt en grund, som du slet ikke må bygge på.

En grund er byggemoden, når den har: jordregulering, kloakering, belysning, vejanlæg og evt. øvrige anlæg.

Hvis du køber en grund og selv skal stå for byggemodning, er det ikke gratis. Du skal regne med udgifter på 75 – 100.000,- kroner for byggemodning. Dette kan naturligvis variere alt efter kommune og omstændigheder.

3 Landzoner

Danmark er delt op i 3 forskellige kategorier eller zoner: Sommerhusområder, landzoner, og byzoner. Det er kun i byzoner, hvor du kan bygge. Ligger din grund i en landzone, skal den først konverteres til byzone, inden du kan få byggetilladelse. Zone konvertering ville være del af lokalplanen.

Lav en tjekliste

Der er mange andre vigtige punkter, du skal holde øje med, når du vil købe en byggegrund. Hvis ikke du har forstand på det, er det nok bedst at hyre en, der har. Det er selvfølgelig ikke gratis, men kan spare dig en masse besvær og penge. Tjeklisten nedenfor er kun ment som vejledning og er ikke komplet. Ting og forhold du skal holde øje med:

  • Er grunden stabil? Hvis ikke den er, kommer der ekstra omkostninger for stabilisering
  • Grundens placering i forhold til byggelinjer.
  • Er der god vejadgang?
  • Hvad koster en tilslutning til det offentlige kloaknet/el/vand?
  • Hvad er bebyggelsesprocenten?
  • Er der evt. gæld på grunden som skal overtages?

Kommuner kan gøre det lettere at købe byggegrunde

Nogle kommuner vil gerne tiltrække nye borgere. Og en måde at gøre det på er at gøre det nemmere at købe gode byggegrunde. Byggegrunde i Horsens og omegn er for eksempel netop nu tilgængelige og byggemodne.

Edit